вступне слово

В Україні система охорони здоров’я вже тривалий час перебуває у стані реформування. Намагання впровадити модель сімейної медицини, розділити первинну та спеціалізовану допомогу, пілотні проекти з реімбурсації(відшкодування вартості) лікарських засобів – у жодному з випадків не були реалізовані до кінця. Концепції та підходи дореформування медицини постійно змінювалися. За таких умов реального покращення функціонування системи не відбувається, і в кінцевому результаті громадяни вимушені вдаватися до самолікування, звертатися до нетрадиційної медицини, шукати порад в Інтернеті.

В 2015 році була розроблена та схвалена Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років. Для послідовного втілення та оцінки успішності впровадження цієї Національної стратегії нагальним є запровадження системного оцінювання доступності та якості надання медичної допомоги в Україні. Адже,як засвідчують проведені в інших країнах дослідження,існує прямий зв’язок між задоволеністю медичною допомогою та результатом лікування,. Крім того, системне оцінювання доступності та якості надання медичної допомоги є вкрай важливим для покращення ситуації у сфері громадського здоров'я в країні.

Зважаючи на цей виклик, Міжнародний фонд «Відродження» разом із партнерами започатковує «Індекс здоров’я. Україна». В цьому році Індекс зафіксував початковий фактичний стан задоволеності громадян, їхній досвід отримання медичної допомоги (амбулаторної та стаціонарної), поведінку людей у разі виникнення проблем із здоров’ям, доступність лікарських засобів та спосіб життя. В наступні роки буде відстежено, як зміни в системі охорони здоров’я, які відбуваються в рамках реформи (в країні в цілому та на рівні громад), відображаються на кінцевому отримувачі медичної допомоги.

«Індекс здоров’я. Україна» – це в першу чергу інструмент, який допоможе управлінцям галузі охорони здоров’я, а також тим, хто формує політику на національному рівні та в областях, районах, містах – оцінити вплив реформи на пацієнтів та громаду. Ми також розраховуємо, що громада буде активно використовувати представлену інформацію для аргументації своєї точки зору в діалозі з органами влади заради змін на краще.

Очікуємо, що «Індекс здоров’я. Україна» стане якісним та надійним джерелом даних, яке доповнить управлінські інструменти в регіонах. А саме, представлена інформація дозволить зрозуміти краще ситуацію в області, порівняти її з іншими областями та загальнонаціональними показниками, спонукатиме до обміну досвідом між регіонами.

На реалізацію даного дослідження нас надихнув Європейський індекс споживачів охорони здоров’я, який порівнює системи охорони здоров’я країн Європейського Союзу та визначає найоптимальніший шлях для їхнього розвитку, та канадський досвід подібного дослідження.

Вікторія Тимошевська
Директор Програмної Ініціативи «Громадське Здоров’я»
Міжнародний фонд «Відродження»

завдання і мета

«Індекс Здоров’я. Україна» має на меті вивчити рівень задоволеності громадян медичною допомогою, а також їхню поведінку в ситуаціях, пов’язаних із здоров’ям. 

Задоволеність медичною допомогою – це суб’єктивна оцінка, але вона вкрай цінна для зворотного зв’язку з громадянами при проведенні реформ на місцевому рівні, а також для поширення успішних практик з реформування галузі між окремими областями.

Оцінка і досвід громадянина (потенційного чи фактичного споживача медичної допомоги) є ключовими для реформування системи як такої, що фокусується на потребах людей. Дослідження в рамках «Індекс Здоров’я. Україна» будуть продовжуватися в наступні роки та вимірюватимуть динаміку покращення надання медичних послуг в регіонах і в Україні загалом.

Таким чином ми побачимо, як змінюються оцінки людей в кожній окремій області в залежності від того, як в ній впроваджується медична реформа.

ініціатори та автори

Міжнародний фонд «Відродження»
www.irf.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)
www.kiis.com.ua

 

Школа охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія»
http://sph.ukma.edu.ua/

 

методологія

Дослідження було проведене Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Фондом «Соціальні індикатори» завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» з серпня 2015 року по серпень 2016 року. Польовий етап дослідження тривав з 16 травня по 30 червня 2016 року.

Вибірка, розроблена для дослідження, є випадковою та репрезентативною для дорослого населення (18 років та старше) України в цілому та кожної з 24 областей України та міста Києва. У Донецькій та Луганській областях дослідженням охоплені лише території, підконтрольні Уряду України. В результаті польового етапу  було зібрано 10224 опитувальники, й опитано принаймні 400 респондентів у кожній області. Опитувальник дослідження узгоджувався міжнародною Науковою радою, створеною для проекту, а претест анкети проводився шляхом опитування 24 респондентів у м. Києві та кількох містах та селах Київської області з 31 березня по 5 квітня 2016 року.

Опитувальник дослідження узгоджувався міжнародною Науковою радою, створеною для проекту, а претест анкети проводився шляхом опитування 24 респондентів у Києві та кількох містах та селах Київської області з 31 березня по 5 квітня 2016 року.

Інтерв’ю проводилися за місцем проживання респондентів українською або російською мовою, за вибором респондента. Відсоток відповідей (responserate = RR) склав 47,1% на національному рівні.До остаточного масиву увійшли 10178 анкет.

Підрахунок Індексу здоров'я. Україна

Всього до Індексу увійшло 10 суб-показників, кожен з яких максимально міг бути оціненим в 10 балів. Значення Індексу було пораховане як середнє арифметичне значення всіх десяти індикаторів. Найбільший бал здобула та область, яка показувала позитивні з точки зору системи чи здоров’я результати, наприклад, відвідування лікаря у випадку хвороби, задоволеність медичною допомогою, низькі витрати, знання симптомів інсульту тощо.

Наприклад, для Вінницької області Індекс здоров’я був підрахований таким чином:
75+59+75+60+40+57+63+58+37+37 (сума всіх показників = 560), поділене на 10 (кількість показників), що дорівнює 56 балам.

Наукова Рада

Вім Гроот
Професор
Вім Гроот
Маастрихтський університет, Нідерланди
Мілена Павлова
Доктор
Мілена Павлова
Маастрихтський університет, Нідерланди
Еріка Річардсон
Доктор
Еріка Річардсон
Європейська обсерваторія
Ірина Постоловська
Ірина Постоловська
Школа громадського здоров’я Гарвардського університету